Teren Vodovodna Varaždin

Disc golf teren u Varaždinu uređen je od strane Lagoda j.d.o.o. 2021. godine nakon odobrenja za privremeno korištenje lokacije dobivenog od Grada. Teren nije stalni i postavljena oprema je montažna, ali u planu je da u narednom periodu oprema bude postavljena kao stalna.

Teren je uređen u mladoj šumi tek 1.500 metara od glavnog gradskog trga i u neposrednoj blizini gradskog groblja. Teren se sastoji od 9 staza koje se prilagođene za igru početnika.

Na turniru se od njegova uređenaj održavaju disc golf turniri (Black Cats + WGE, Chasing Sparrows).

Za lokaciju terena otvorite vezu na Google kartu.