Prijave i uvjeti

Turnir se održava kao PDGA A-Tier natjecanje te su važeća sva pravila i propisi koji vrijede za natjecanja tog ranga, a broj sudionika je ograničen na 120.

Prijave sudionika
će biti otvorene putem stranice Disc golf scene.

Od svake uplaćene kotizacije (100€) u nagradni fond ulazi oko 75€ po igraču koji sudjeluje u pojedinoj kategoriji. Novčane nagrade biti će isplaćene za 33% najboljih sudionika svake kategorije uz težnju da posljednji igrač koji osvaja novčanu nagradu osvoji najmanje iznos jednak uplaćenoj kotizaciji.

Prijave se odvijaju u dva kruga i to u prvom krugu, koji počinje 3.1. 2022. u 18 sati za igrače sa PDGA rejtingom iznad 960 za MPO, 920 za MP40, 900 za MP50, 870 za MP60, 830 za FPO i 800 za FP40.

Drugi krug prijava počinje 6.1. 2022. u 18 sati, a prijave će biti otvorene u svim navedenim kategorijama za sve igrače rejtinga iznad 750.

U slučaju da do 15.2. 2022. ostane slobodnih mjesta u turniru postoji mogućnost otvaranja trećeg kruga i prijave u amaterskim kategorijama, no informacije o tome će biti objavljene naknadno.

Organizator će zadržati 10 Wild card pozivnica koje će, po potrebi, biti dodijeljene nakon 14.2.