Program turnira

Program turnira uvelike će ovisiti o mogućnostima organizacije popratnih sadržaja sukladno situaciji sa panedmijom Covid-19.

Kompletan program biti će dopunjen i objavljen na ovoj stranici u veljači / februaru 2022.

Radni program:

25.2. - 3.3. Euro Tour Warm up kamp
Dnevni disc golf trening programi, neformalna natjecanja i medijske aktivnosti

Četvrtak 3.3.
18:00 - Players meeting

Petak 4.3.
9:30 - 1. runda natjecanja
        - ručak na terenu (opcija, doplata 6€)

Subota 5.3.
9:30 - 2. runda natjecanja
        - ručak na terenu (opcija, doplata 6€)

Nedjelja 6.3.
9:30 - 3. runda natjecanja
        - ručak na terenu (opcija, doplata 6€)
        - proglašenje pobjednika (završava najkasnije do 18 sati)