Natjecanja u Hrvatskoj i regiji

U Hrvatskoj se disc golf natjecanja održavaju od 2010. godine kada je održan prvi turnir "Vladar Martinuševca", a godinu kasnije počela su prva liga natjecanja u Martinuševcu. Lagoda je 2012. organizirala prvi međunarodni turnir "Drava Forester" u Varaždinu.

S uređenjem novih terena polako se organizira sve više liga i turnira, a u 2015., osim redovnih liga u Martinuševcu i na terenima u Varaždinskim Toplicama te Platku, očekujemo još najmanje dva veća međunarodna turnira.

Osim na domaćim turnirima igrači iz Hrvatske već godina redovno sudjeluju na turnirima Austro-Mađarskog toura koji se sastoji od 10 do 12 turnira u godini, a o kojima se više informacija može naći na stranici Austrijskog disc golf udruženja, a posljednjih godina organizira se i nekoliko turnira u Sloveniji.